Administratorem danych osobowych jest NETonSKY zwanym dalej NETonSKY z siedzibą w  ul. Tomickiego 4 62-060 Stęszew
Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacją umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie na adres e-mail info@netonsky.pl  lub adres pocztowy:

NETonSKY.pl SP. Z O.O.
ul. Tomickiego 4
62-060 Stęszew